Tag: จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุทัยธานี

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัท*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัท*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี

รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัท*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัท*อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานีู รับทำบัญชีอุบลราชธานีู ทำบัญชีอุบลราชธานีู รับวางระบบบัญชีอุบลราชธานีู วางระบบบัญชีอุบลราชธานีู รับตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู ตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู จังหวัดอุบลราชธานีู อำเภอเมืองอุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขื่องใน เขมราฐ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาเยีย นาตาล เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้านแบ่งเป็น UBON RATCHATHANI PROVINCE จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
๗๑.๑ Mueang Ubon Ratchathani District อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๗๑.๒ Buntharik District อำเภอบุณฑริก
๗๑.๓ Det Udom District อำเภอเดชอุดม
๗๑.๔ Don Mot Daeng District อำเภอดอนมดแดง
๗๑.๕ Khemarat District อำเภอเขมราฐ
๗๑.๖ Lao Suea Kok District อำเภอเหล่าเสือโก้ก
๗๑.๗ Khong Chiam District อำเภอโขงเจียม
๗๑.๘ Khueang Nai District อำเภอเขื่องใน
๗๑.๙ Kut Khaopun District อำเภอกุดข้าวปุ้น
๗๑.๑๐ Muang Sam Sip District อำเภอม่วงสามสิบ
๗๑.๑๑ Na Chaluai District อำเภอนาจะหลวย
๗๑.๑๒ Nam Khun District อำเภอน้ำขุ่น
๗๑.๑๓ Nam Yuen District อำเภอน้ำยืน
๗๑.๑๔ Na Tan District อำเภอนาตาล
๗๑.๑๕ Na Yia District อำเภอนาเยีย
๗๑.๑๖ Phibun Mangsahan District อำเภอพิบูลมังสาหาร
๗๑.๑๗ Pho Sai District อำเภอโพธิ์ไทร
๗๑.๑๘ Samrong District อำเภอสำโรง
๗๑.๑๙ Sawang Wirawong District อำเภอสว่างวีระวงศ์
๗๑.๒๐ Si Mueang Mai District อำเภอศรีเมืองใหม่
๗๑.๒๑ Sirindhorn District อำเภอสิรินธร
๗๑.๒๒ Tan Sum District อำเภอตาลสุม
๗๑.๒๓ Thung Si Udom District อำเภอทุ่งศรีอุดม
๗๑.๒๔ Trakan Phuet Phon District อำเภอตระการพืชผล
๗๑.๒๕ Warin Chamrap District อำเภอวารินชำราบ    


เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก

อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตบริเวณพื้นที่แถบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีก็ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เข้าอยู่ภายใต้การปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่เป็นเวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เป็นอาณาจักรได้สำเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภูมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอดอนมดแดงในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ

รับจดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอำนาจเจริญ


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทอำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอำนาจเจริญ รับทำบัญชีอำนาจเจริญ ทำบัญชีอำนาจเจริญ รับวางระบบบัญชีอำนาจเจริญ วางระบบบัญชีอำนาจเจริญ รับตรวจสอบบัญชีอำนาจเจริญ ตรวจสอบบัญชีอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญู อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา เสนางคนิคม หัวตะพาน ลืออำนาจ

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 7 อำเภอ 56 ตำบล 653 หมู่บ้านแบ่งเป็น
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
อำเภอชานุมาน
อำเภอปทุมราชวงศา
อำเภอพนา
อำเภอเสนางคนิคม
อำเภอหัวตะพาน
อำเภอลืออำนาจ    


อำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี และมีความเกี่ยวเนื่องกับอำเภอเขมราฐ เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต แม้อำนาจเจริญจะเป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชม ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าเที่ยวชม

อำนาจเจริญตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,161ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังบางส่วน มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงด้านทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอชานุมาน ซึ่งมีระยะทางราว 38 กิโลเมตร

อำนาจเจริญเริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2369 เกิดศึกระหว่างกรุงเทพฯ กับกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เจ้านครจำปาศักดิ์ ได้ยกทัพมายึดเมืองเขมราฐ ขอให้พระเทพวงศา (ก่ำ)เข้าเป็นพวกด้วย แต่พระเทพวงศาไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า “เมืองอำนาจเจริญ” และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวจันทบรม (เสือ) เป็นเจ้าเมือง มียศเป็นพระอมรอำนาจ (ต้นสกุลอมรสิน) โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536

จังหวัดอำนาจเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ

รับจดทะเบียนบริษัท*อำนาจเจริญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัท*อำนาจเจริญ

จดทะเบียนบริษัท*อำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อำนาจเจริญ จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อำนาจเจริญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อำนาจเจริญ รับจดทะเบียนบริษัท*อำนาจเจริญ*หนองมะแซว *แมด *ห้วยไร่ *ดงมะยาง *อำนาจ *โนนงาม *ปลาค้าว *ดงบัง *นาจิก *เหล่าพรวน *นาผือ *กุดปลาดุก *เปือย *โนนโพธิ์ *ไร่ขี *นาวัง *บุ่ง *สร้างนกทา *นาหมอม้า *น้ำปลีก *ไก่คำ *โนนหนามแท่ง *คิ่มใหญ่


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานีู รับทำบัญชีอุบลราชธานีู ทำบัญชีอุบลราชธานีู รับวางระบบบัญชีอุบลราชธานีู วางระบบบัญชีอุบลราชธานีู รับตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู ตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู จังหวัดอุบลราชธานีู อำเภอเมืองอุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขื่องใน เขมราฐ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาเยีย นาตาล เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้านแบ่งเป็น UBON RATCHATHANI PROVINCE จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
๗๑.๑ Mueang Ubon Ratchathani District อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๗๑.๒ Buntharik District อำเภอบุณฑริก
๗๑.๓ Det Udom District อำเภอเดชอุดม
๗๑.๔ Don Mot Daeng District อำเภอดอนมดแดง
๗๑.๕ Khemarat District อำเภอเขมราฐ
๗๑.๖ Lao Suea Kok District อำเภอเหล่าเสือโก้ก
๗๑.๗ Khong Chiam District อำเภอโขงเจียม
๗๑.๘ Khueang Nai District อำเภอเขื่องใน
๗๑.๙ Kut Khaopun District อำเภอกุดข้าวปุ้น
๗๑.๑๐ Muang Sam Sip District อำเภอม่วงสามสิบ
๗๑.๑๑ Na Chaluai District อำเภอนาจะหลวย
๗๑.๑๒ Nam Khun District อำเภอน้ำขุ่น
๗๑.๑๓ Nam Yuen District อำเภอน้ำยืน
๗๑.๑๔ Na Tan District อำเภอนาตาล
๗๑.๑๕ Na Yia District อำเภอนาเยีย
๗๑.๑๖ Phibun Mangsahan District อำเภอพิบูลมังสาหาร
๗๑.๑๗ Pho Sai District อำเภอโพธิ์ไทร
๗๑.๑๘ Samrong District อำเภอสำโรง
๗๑.๑๙ Sawang Wirawong District อำเภอสว่างวีระวงศ์
๗๑.๒๐ Si Mueang Mai District อำเภอศรีเมืองใหม่
๗๑.๒๑ Sirindhorn District อำเภอสิรินธร
๗๑.๒๒ Tan Sum District อำเภอตาลสุม
๗๑.๒๓ Thung Si Udom District อำเภอทุ่งศรีอุดม
๗๑.๒๔ Trakan Phuet Phon District อำเภอตระการพืชผล
๗๑.๒๕ Warin Chamrap District อำเภอวารินชำราบ    


เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก

อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตบริเวณพื้นที่แถบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีก็ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เข้าอยู่ภายใต้การปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่เป็นเวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เป็นอาณาจักรได้สำเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภูมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอดอนมดแดงในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานี

จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานี จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานี


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานีู รับทำบัญชีอุบลราชธานีู ทำบัญชีอุบลราชธานีู รับวางระบบบัญชีอุบลราชธานีู วางระบบบัญชีอุบลราชธานีู รับตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู ตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู จังหวัดอุบลราชธานีู อำเภอเมืองอุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขื่องใน เขมราฐ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาเยีย นาตาล เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้านแบ่งเป็น UBON RATCHATHANI PROVINCE จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
๗๑.๑ Mueang Ubon Ratchathani District อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๗๑.๒ Buntharik District อำเภอบุณฑริก
๗๑.๓ Det Udom District อำเภอเดชอุดม
๗๑.๔ Don Mot Daeng District อำเภอดอนมดแดง
๗๑.๕ Khemarat District อำเภอเขมราฐ
๗๑.๖ Lao Suea Kok District อำเภอเหล่าเสือโก้ก
๗๑.๗ Khong Chiam District อำเภอโขงเจียม
๗๑.๘ Khueang Nai District อำเภอเขื่องใน
๗๑.๙ Kut Khaopun District อำเภอกุดข้าวปุ้น
๗๑.๑๐ Muang Sam Sip District อำเภอม่วงสามสิบ
๗๑.๑๑ Na Chaluai District อำเภอนาจะหลวย
๗๑.๑๒ Nam Khun District อำเภอน้ำขุ่น
๗๑.๑๓ Nam Yuen District อำเภอน้ำยืน
๗๑.๑๔ Na Tan District อำเภอนาตาล
๗๑.๑๕ Na Yia District อำเภอนาเยีย
๗๑.๑๖ Phibun Mangsahan District อำเภอพิบูลมังสาหาร
๗๑.๑๗ Pho Sai District อำเภอโพธิ์ไทร
๗๑.๑๘ Samrong District อำเภอสำโรง
๗๑.๑๙ Sawang Wirawong District อำเภอสว่างวีระวงศ์
๗๑.๒๐ Si Mueang Mai District อำเภอศรีเมืองใหม่
๗๑.๒๑ Sirindhorn District อำเภอสิรินธร
๗๑.๒๒ Tan Sum District อำเภอตาลสุม
๗๑.๒๓ Thung Si Udom District อำเภอทุ่งศรีอุดม
๗๑.๒๔ Trakan Phuet Phon District อำเภอตระการพืชผล
๗๑.๒๕ Warin Chamrap District อำเภอวารินชำราบ    


เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก

อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตบริเวณพื้นที่แถบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีก็ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เข้าอยู่ภายใต้การปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่เป็นเวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เป็นอาณาจักรได้สำเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภูมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอดอนมดแดงในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุทุมพรพิสัย รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุทุมพรพิสัย จดทะเบียนบริษัทอุทุมพรพิสัย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุทุมพรพิสัย รับจดทะเบียนบริษัทอุทุมพรพิสัย

จดทะเบียนบริษัทอุทุมพรพิสัย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุทุมพรพิสัย จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุทุมพรพิสัย รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุทุมพรพิสัย รับจดทะเบียนบริษัทอุทุมพรพิสัย*หนองใหญ่ *โดด *หนองม้า ตาเกษ แขม *เสียว อี่หล่ำ ทุ่งไชย ก้านเหลือง *เมืองจันทร์ โคกหล่าม สำโรง ขะยูง *อีเซ แต้ *ตาโกน *กล้วยกว้าง ปะอาว กำแพง แข้ *ผือใหญ่ หัวช้าง สระกำแพงใหญ่ รังแร้ง *ผักไหม โพธิ์ชัย หนองห้าง *เป๊าะ โคกจาน *ห้วยทับทัน หนองไฮ


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ จดทะเบียนบริษัทศรีสะเกษ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดศรีสะเกษ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดศรีสะเกษ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนศรีสะเกษ รับทำบัญชีศรีสะเกษ ทำบัญชีศรีสะเกษ รับวางระบบบัญชีศรีสะเกษ วางระบบบัญชีศรีสะเกษ รับตรวจสอบบัญชีศรีสะเกษ ตรวจสอบบัญชีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ ขุนหาญ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน โนนคูณ ศรีรัตนะ น้ำเกลี้ยง วังหิน ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เบญจลักษ์ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศิลาลาด

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,557 หมู่บ้านแบ่งเป็น SI SA KET PROVINCE จังหวัดศรีสะเกษ (๒๒ อำเภอ)
๖๒.๑ Mueang Si Sa Ket District อำเภอเมืองศรีสะเกษ
๖๒.๒ Benchalak District อำเภอเบญจลักษ์
๖๒.๓ Bueng Bun District อำเภอบึงบูรณ์
๖๒.๔ Huai Thap Than District อำเภอห้วยทับทัน
๖๒.๕ Kantharalak District อำเภอกันทรลักษ์
๖๒.๖ Kanthararom District อำเภอกันทรารมย์
๖๒.๗ Khukhan District อำเภอขุขันธ์
๖๒.๘ Khun Han District อำเภอขุนหาญ
๖๒.๙ Mueang Chan District อำเภอเมืองจันทร์
๖๒.๑๐ Nam Kliang District อำเภอน้ำเกลี้ยง
๖๒.๑๑ Non Khun District อำเภอโนนคูณ
๖๒.๑๒ Phayu District อำเภอพยุห์
๖๒.๑๓ Pho Si Suwan District อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
๖๒.๑๔ Phrai Bueng District อำเภอไพรบึง
๖๒.๑๕ Phu Sing District อำเภอภูสิงห์
๖๒.๑๖ Prang Ku District อำเภอปรางค์กู่
๖๒.๑๗ Rasi Salai District อำเภอราษีไศล
๖๒.๑๘ Sila Lat District อำเภอศิลาลาด
๖๒.๑๙ Si Rattana District อำเภอศรีรัตนะ
๖๒.๒๐ Uthumphon Phisai District อำเภออุทุมพรพิสัย
๖๒.๒๑ Wang Hin District อำเภอวังหิน
๖๒.๒๒ Yang Chum Noi District อำเภอยางชุมน้อย    


แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจ

ศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม

จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.52 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มียอดเขาสูงสุด คือ พนมโนนอาว อยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ มีความสูง 671 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ศรีสะเกษเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากนานนับพันปี ตั้งแต่ในยุคขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ จากหลายเชื้อชาติอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้จำนวนมาก ทั้งพวกส่วย ลาว เขมร และเยอ

ในปี พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน ในปัจจุบัน ขึ้นเป็น “เมืองนครลำดวน” ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่ริมหนองแตระ และมีชื่อใหม่ว่า “เมืองขุขันธ์” หรือ “เมืองคูขัณฑ์” โดยมี “หลวงแก้วสุวรรณ” ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาไกรภักดี” เป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนนสามขาสระกำแพงออกจากเมืองขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองศรีสะเกศ”

จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองศรีสะเกศและเมืองเดชอุดมเข้าเป็นเมืองเดียวกับเมืองขุขันธ์ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. 2459 มีการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” เมืองขุขันธ์จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัดขุขันธ์” ซึ่งเปลี่ยนอีกครั้งเป็น “จังหวัดศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่งพุทธศักราช 2481

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และกิ่งอำเภอศิลาลาด

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร รับจดทะเบียนบริษัท*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร จดทะเบียนบริษัท*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร

จดทะเบียนบริษัท*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร จดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัด*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร รับจดทะเบียนบริษัท*อ.บ้านหัน จ.สกลนคร


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทสกลนคร จดทะเบียนบริษัทสกลนคร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดสกลนคร จดทะเบียนบริษัทจังหวัดสกลนคร จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสกลนคร รับทำบัญชีสกลนคร ทำบัญชีสกลนคร รับวางระบบบัญชีสกลนคร วางระบบบัญชีสกลนคร รับตรวจสอบบัญชีสกลนคร ตรวจสอบบัญชีสกลนคร จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง อากาศอำนวย สว่างแดนดิน ส่องดาว เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว ภูพาน

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ 125 ตำบล1,323 หมู่บ้านแบ่งเป็น SAKON NAKHON PROVINCE จังหวัดสกลนคร (๑๘ อำเภอ)
๕๕.๑ Mueang Sakon Nakhon District อำเภอเมืองสกลนคร
๕๕.๒ Akat Amnuai District อำเภออากาศอำนวย
๕๕.๓ Ban Muang District อำเภอบ้านม่วง
๕๕.๔ Charoen Sin District อำเภอเจริญศิลป์
๕๕.๕ Kham Ta Kla District อำเภอคำตากล้า
๕๕.๖ Khok Si Suphan District อำเภอโคกศรีสุพรรณ
๕๕.๗ Kusuman District อำเภอกุสุมาลย์
๕๕.๘ Kut Bak District อำเภอกุดบาก
๕๕.๙ Nikhom Nam Un District อำเภอนิคมน้ำอูน
๕๕.๑๐ Phang Khon District อำเภอพังโคน
๕๕.๑๑ Phanna Nikhom District อำเภอพรรณานิคม
๕๕.๑๒ Phon Na Kaeo District อำเภอโพนนาแก้ว
๕๕.๑๓ Phu Phan District อำเภอภูพาน
๕๕.๑๔ Sawang Daen Din District อำเภอสว่างแดนดิน
๕๕.๑๕ Song Dao District อำเภอส่องดาว
๕๕.๑๖ Tao Ngoi District อำเภอเต่างอย
๕๕.๑๗ Wanon Niwat District อำเภอวานรนิวาส
๕๕.๑๘ Waritchaphum District อำเภอวาริชภูมิ    


พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี” เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ ที่หล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจ

สกลนครยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด และแหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง ที่ทำให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ

จังหวัดสกลนครมีเนื้อที่ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร หรือ 6 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ลอนลาด มีเทือกเขาภูพานอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด และมีหนองหารซึ่งเป็นหนองน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด มีน้ำตลอดปี

เมืองสกลนคร เดิมมีชื่อว่า “เมืองหนองหานหลวง” ตามชื่อของบึงน้ำที่เมืองตั้งอยู่ มีขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัฐนครเดิม เป็นผู้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโคตบูร ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน”

ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เมืองเชียงใหม่หนองหานได้ตกมาอยู่ในความปกครองของอาณาจักรสยาม และเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ใช้ระบอบการปกครองแบบหัวเมืองโบราณ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ทางส่วนกลางได้ส่งพระยาสุริยเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปีเป็น “เมืองสกลนคร” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดสกลนครได้รับการขนานนามว่าเป็น “แหล่งธรรมะแห่งอีสาน” เนื่องจากมีความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพบูชาหลายท่าน เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

ปัจจุบันจังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

จดทะเบียนบริษัทอากาศอำนวย รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอากาศอำนวย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอากาศอำนวย จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอากาศอำนวย รับจดทะเบียนบริษัทอากาศอำนวย

รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอากาศอำนวย จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอากาศอำนวย รับจดทะเบียนบริษัทอากาศอำนวย จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอากาศอำนวย จดทะเบียนบริษัทอากาศอำนวยวาใหญ่ ท่าก้อน สามัคคีพัฒนา นาฮี อากาศ บะหว้า โพนงาม โพนแพง


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทสกลนคร จดทะเบียนบริษัทสกลนคร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดสกลนคร จดทะเบียนบริษัทจังหวัดสกลนคร จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสกลนคร รับทำบัญชีสกลนคร ทำบัญชีสกลนคร รับวางระบบบัญชีสกลนคร วางระบบบัญชีสกลนคร รับตรวจสอบบัญชีสกลนคร ตรวจสอบบัญชีสกลนคร จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง อากาศอำนวย สว่างแดนดิน ส่องดาว เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว ภูพาน

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ 125 ตำบล1,323 หมู่บ้านแบ่งเป็น SAKON NAKHON PROVINCE จังหวัดสกลนคร (๑๘ อำเภอ)
๕๕.๑ Mueang Sakon Nakhon District อำเภอเมืองสกลนคร
๕๕.๒ Akat Amnuai District อำเภออากาศอำนวย
๕๕.๓ Ban Muang District อำเภอบ้านม่วง
๕๕.๔ Charoen Sin District อำเภอเจริญศิลป์
๕๕.๕ Kham Ta Kla District อำเภอคำตากล้า
๕๕.๖ Khok Si Suphan District อำเภอโคกศรีสุพรรณ
๕๕.๗ Kusuman District อำเภอกุสุมาลย์
๕๕.๘ Kut Bak District อำเภอกุดบาก
๕๕.๙ Nikhom Nam Un District อำเภอนิคมน้ำอูน
๕๕.๑๐ Phang Khon District อำเภอพังโคน
๕๕.๑๑ Phanna Nikhom District อำเภอพรรณานิคม
๕๕.๑๒ Phon Na Kaeo District อำเภอโพนนาแก้ว
๕๕.๑๓ Phu Phan District อำเภอภูพาน
๕๕.๑๔ Sawang Daen Din District อำเภอสว่างแดนดิน
๕๕.๑๕ Song Dao District อำเภอส่องดาว
๕๕.๑๖ Tao Ngoi District อำเภอเต่างอย
๕๕.๑๗ Wanon Niwat District อำเภอวานรนิวาส
๕๕.๑๘ Waritchaphum District อำเภอวาริชภูมิ    


พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี” เนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ ที่หล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศาสนาและอารยธรรมอันน่าสนใจ

สกลนครยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด และแหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง ที่ทำให้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ

จังหวัดสกลนครมีเนื้อที่ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร หรือ 6 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ลอนลาด มีเทือกเขาภูพานอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด และมีหนองหารซึ่งเป็นหนองน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด มีน้ำตลอดปี

เมืองสกลนคร เดิมมีชื่อว่า “เมืองหนองหานหลวง” ตามชื่อของบึงน้ำที่เมืองตั้งอยู่ มีขุนขอมราชบุตร เจ้าเมืองอินทปัฐนครเดิม เป็นผู้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโคตบูร ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง มีชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน”

ต่อมาในศตวรรษที่ 19 เมืองเชียงใหม่หนองหานได้ตกมาอยู่ในความปกครองของอาณาจักรสยาม และเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ใช้ระบอบการปกครองแบบหัวเมืองโบราณ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ทางส่วนกลางได้ส่งพระยาสุริยเดช (กาจ) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปีเป็น “เมืองสกลนคร” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดสกลนครได้รับการขนานนามว่าเป็น “แหล่งธรรมะแห่งอีสาน” เนื่องจากมีความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต เป็นถิ่นกำเนิดและพำนักของอริยสงฆ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพบูชาหลายท่าน เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี เป็นต้น

ปัจจุบันจังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

จดทะเบียนบริษัทอาจสามารถ รับจดทะเบียนบริษัทอาจสามารถ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอาจสามารถ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอาจสามารถ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอาจสามารถ

รับจดทะเบียนบริษัทอาจสามารถ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอาจสามารถ จดทะเบียนบริษัทอาจสามารถ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอาจสามารถ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอาจสามารถอาจสามารถ หนองขาม หนองบัว โหรา โพนเมือง หน่อม บ้านแจ้ง บ้านดู่ ขี้เหล็ก หนองหมื่นถ่าน


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด จดทะเบียนบริษัทร้อยเอ็ด รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ด จดทะเบียนบริษัทจังหวัดร้อยเอ็ด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนร้อยเอ็ด รับทำบัญชีร้อยเอ็ด ทำบัญชีร้อยเอ็ด รับวางระบบบัญชีร้อยเอ็ด วางระบบบัญชีร้อยเอ็ด รับตรวจสอบบัญชีร้อยเอ็ด ตรวจสอบบัญชีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ปทุมรัตต์จตุรพักตรพิมาน ธวัชบุรี พนมไพร โพนทอง โพธิ์ชัย หนองพอก เสลภูม ิสุวรรณภูม ิเมืองสรวง โพนทราย อาจสามารถ เมยวดี ศรีสมเด็จ จังหารเชียงขวัญ หนองฮี ทุ่งเขาหลวง

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,412 หมู่บ้านแบ่งเป็น
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเกษตรวิสัย
อำเภอปทุมรัตต์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
อำเภอธวัชบุรี
อำเภอพนมไพร
อำเภอโพนทอง
อำเภอโพธิ์ชัย
อำเภอหนองพอก
อำเภอเสลภูมิ
อำเภอสุวรรณภูมิ
อำเภอเมืองสรวง
อำเภอโพนทราย
อำเภออาจสามารถ
อำเภอเมยวดี
อำเภอศรีสมเด็จ
อำเภอจังหาร
อำเภอเชียงขวัญ
อำเภอหนองฮี
อำเภอทุ่งเขาหลวง    


สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน บริเวณลุ่มน้ำภาชี มีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายในแง่ของศาสนาและวัฒนธรรม อันเนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ

นอกจากนี้ ร้อยเอ็ดยังเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี มีชื่อเสียงโด่งดัง จากอดีตถึงปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ ทั้งประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีผลิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสาน

จังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ประมาณ 8,299 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,155 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร

บริเวณที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เดิมชื่อว่าเมืองสาเกตนคร หรืออาณาจักรกุลุนทะนคร มีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่าพระเจ้ากุลุนทะ เมืองสาเกตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากซึ่งมีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง ได้แก่

1. เมืองเชียงเหียน (บ้านเชียงเหียน อำเภอเมืองมหาสารคาม)

2. เมืองฟ้าแดด (บ้านฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์)

3. เมืองสีแก้ว (บ้านสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)

4. เมืองเปือย (บ้านเมืองเปือย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)

5. เมืองทอง (บ้านเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด)

6. เมืองหงษ์ (บ้านเมืองหงษ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน)

7. เมืองบัว (บ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย)

8. เมืองคอง (อยู่บริเวณอำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ)

9. เมืองเชียงขวง (บ้านจาน อำเภอธวัชบุรี)

10. เมืองเชียงดี (บ้านโนนหัว อำเภอธวัชบุรี)

11. เมืองไพ (บ้านเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ)

จากหลักฐานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 1,800-2,500 ปีมาแล้ว ต่อมาอิทธิพลของพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีได้แผ่ขยายเข้ามาเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 12-15 มีหลักฐานที่สำคัญ เช่น กลุ่มใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลข ในเขตอำเภอพนมไพร พระพิมพ์ดินเผาปางนาคปรกที่เมืองไพร ในเขตอำเภอเสลภูมิ คูเมืองร้อยเอ็ด เจดีย์เมืองหงษ์ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ในพุทธศตวรรษที่ 16 วัฒนธรรมจากอาณาจักรขอมได้แพร่เข้ามา ปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่มาก เช่น ปรางค์กู่กาสิงห์ ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ในเขตอำเภอธวัชบุรี กู่พระโกนาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ และประติมากรรมที่เป็นรูปเคารพทางศาสนาที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำจากหินทรายและโลหะเป็นจำนวนมาก

หลักฐานเกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ดขาดหายไปประมาณ 400 ปี จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2231 เมืองเวียงจันทน์เกิดความไม่สงบ พระครูโพนสะเม็ดพร้อมผู้คนประมาณ 3,000 คนได้เชิญเจ้าหน่อกษัตริย์อพยพลงมาตามแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งมั่นอยู่ที่บริเวณเมืองจำปาศักดิ์ ผู้ปกครองเมืองจำปาศักดิ์มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระครูโพนสะเม็ด จึงได้นิมนต์ให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองเมืองจำปาศักดิ์

ต่อมาเจ้าหน่อกษัตริย์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์พระนามว่าเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร ได้ขยายอิทธิพลไปในดินแดนต่าง ๆ เหนือสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นหลายแห่งและส่งบริวารไปปกครอง เช่น เมืองเชียงแตง เมืองสีทันดร เมืองรัตนบุรี เมืองคำทอง เมืองสาละวัน และเมืองอัตตะปือ เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2450 เมืองร้อยเอ็ดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นบริเวณร้อยเอ็ด โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เมือง คือ เมืองร้อยเอ็ด เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองกมลาไสย และเมืองกาฬสินธุ์

ในปี พ.ศ. 2453 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของเทศาภิบาลข้าหลวงมณฑลอีสานว่า ควรแยกมณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นไปตามที่เสนอ มณฑลร้อยเอ็ดจึงมีเขตปกครอง 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

ในปี พ.ศ. 2469 อำมาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ข้าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่า บึงพลาญชัย (เดิมใช้ว่าบึงพระลานชัย) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดตื้นเขิน ถ้าปล่อยทิ้งไว้บึงก็จะหมดสภาพไป จึงได้ชักชวนชาวบ้านจากทุกอำเภอมาขุดลอกบึงเพื่อให้มีน้ำขังอยู่ได้ตลอดปี ได้ดำเนินการขุดลอกบึงทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ 2 ปี มีชาวบ้านมาร่วมขุดลอกบึงถึง 40,000 คน ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นมรดกที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดมาตราบเท่าทุกวันนี้

จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอหนองพอก อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทราย อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอหนองฮี และอำเภอทุ่งเขาหลวง

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลรัตน์ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลรัตน์ จดทะเบียนบริษัทอุบลรัตน์ รับจดทะเบียนบริษัทอุบลรัตน์ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลรัตน์

รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลรัตน์ รับจดทะเบียนบริษัทอุบลรัตน์ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลรัตน์ จดทะเบียนบริษัทอุบลรัตน์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลรัตน์ทุ่งโป่ง โคกสูง บ้านดง เขื่อนอุบลรัตน์ นาคำ ศรีสุขสำราญ


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทขอนแก่น รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดขอนแก่น จดทะเบียนบริษัทจังหวัดขอนแก่น จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนขอนแก่น รับทำบัญชีขอนแก่น ทำบัญชีขอนแก่น รับวางระบบบัญชีขอนแก่น วางระบบบัญชีขอนแก่น รับตรวจสอบบัญชีขอนแก่น ตรวจสอบบัญชีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ กิ่งจังหวัดชุมแพ สีชมพู น้ำพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซำสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,139 หมู่บ้านแบ่งเป็น
อำเภอเมืองขอนแก่น
อำเภอบ้านฝาง
อำเภอพระยืน
อำเภอหนองเรือ
กิ่งจังหวัดชุมแพ
อำเภอสีชมพู
อำเภอน้ำพอง
อำเภออุบลรัตน์
อำเภอกระนวน
อำเภอบ้านไผ่
อำเภอเปือยน้อย
อำเภอพล
อำเภอแวงใหญ่
อำเภอแวงน้อย
อำเภอหนองสองห้อง
อำเภอภูเวียง
อำเภอมัญจาคีรี
อำเภอชนบท
อำเภอเขาสวนกวาง
อำเภอภูผาม่าน
อำเภอซำสูง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
อำเภอหนองนาคำ
อำเภอบ้านแฮด
อำเภอโนนศิลา อำเภอเวียงเก่า    


จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน ทั้งที่พักหลายระดับและบริการต่างๆ จำนวนมาก มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และด้านอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบิน

ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพอง

จังหวัดขอนแก่นนั้น แม้เพิ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพียง 200 กว่าปีที่ผ่านมา แต่แท้จริงแล้วดินแดนบริเวณนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก จากหลักฐานการสำรวจพบเครื่องมือเครื่องใช้อายุเก่าแก่และชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมและดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี

สันนิษฐานว่าบริเวณยอดเขาภูเวียงเป็นเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากพบเมืองโบราณหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอน้ำพอง พบซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (มีขนาดใหญ่เป็นรองเพียงเมืองนครชัยศรีเท่านั้น)

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เมืองภูเวียงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครเวียงจันทน์ ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมระหว่างนครเวียงจันทน์กับกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ในขณะนั้นอิทธิพลของอาณาจักรขอมได้เสื่อมลง ประกอบกับชุมชนเมืองต่างๆ ทางภาคอีสานได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและภัยอื่นๆ จนผู้คนส่วนมากต้องอพยพหนีภัยและละทิ้งบ้านเมืองไป เมืองในแถบนี้หลายเมืองจึงกลายสภาพเป็นเมืองร้าง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น “เมืองขอนแก่น” ในปี พ.ศ. 2340 หลังจากนั้นเมืองขอนแก่นได้โยกย้ายที่ตั้งไปมาอยู่หลายครั้งภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2451 มีการย้ายศาลากลางเมืองขอนแก่นมาตั้งที่บ้านพระลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ซึ่งก็คือศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน) และเปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงประจำบริเวณเป็นผู้ว่าราชการเมือง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 มีการเปลี่ยนคำเรียก “เมือง” เป็น “จังหวัด” และในปี พ.ศ. 2507 มีการสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้นที่สนามบินเก่า อยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “ศูนย์ราชการ” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน กิ่งอำเภอซำสูง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย กิ่งอำเภอหนองนาคำ กิ่งอำเภอบ้านแฮด และกิ่งอำเภอโนนศิลา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี

จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุดรธานี


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุดรธานี รับทำบัญชีอุดรธานี ทำบัญชีอุดรธานี รับวางระบบบัญชีอุดรธานี วางระบบบัญชีอุดรธานี รับตรวจสอบบัญชีอุดรธานี ตรวจสอบบัญชีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กุดจับ หนองวัวซอ กุมภวาปี โนนสะอาด หนองหาน ทุ่งฝน ไชยวาน ศรีธาตุ วังสามหมอ บ้านดุง บ้านผือ น้ำโสม เพ็ญ สร้างคอม หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,682 หมู่บ้านแบ่งเป็น UDON THANI PROVINCE จังหวัดอุดรธานี (๒๐ อำเภอ)
๗๒.๑ Mueang Udon Thani District อำเภอเมืองอุดรธานี
๗๒.๒ Ban Dung District อำเภอบ้านดุง
๗๒.๓ Ban Phue District อำเภอบ้านผือ
๗๒.๔ Chai Wan District อำเภอไชยวาน
๗๒.๕ Ku Kaeo District อำเภอกู่แก้ว
๗๒.๖ Kumphawapi District อำเภอกุมภวาปี
๗๒.๗ Kut Chap District อำเภอกุดจับ
๗๒.๘ Na Yung District อำเภอนายูง
๗๒.๙ Nam Som District อำเภอน้ำโสม
๗๒.๑๐ Non Sa-at District อำเภอโนนสะอาด
๗๒.๑๑ Nong Han District อำเภอหนองหาน
๗๒.๑๒ Nong Saeng District อำเภอหนองแสง
๗๒.๑๓ Nong Wua So District อำเภอหนองวัวซอ
๗๒.๑๔ Phen District อำเภอเพ็ญ
๗๒.๑๕ Phibun Rak District อำเภอพิบูลรักษ์
๗๒.๑๖ Prachaksinlapakhom District อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
๗๒.๑๗ Sang Khom District อำเภอสร้างคอม
๗๒.๑๘ Si That District อำเภอศรีธาตุ
๗๒.๑๙ Thung Fon District อำเภอทุ่งฝน
๗๒.๒๐ Wang Sam Mo District อำเภอวังสามหมอ


น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้ อุดรธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีการทำหัตถกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน ในเมืองและตามสถานที่ต่างๆ มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน อุดรธานีจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7.33 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ทางทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีทิวเขาสำคัญคือทิวเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงทางใต้สุด

จังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยมีชุมชนมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง สันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่พบที่บ้านเชียงนั้น อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

บริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ต่อมา แต่เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ไม่มีบทบาทในทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมและเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ยกทัพไปปราบปรามพวกฮ่อในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ที่รวมตัวกันก่อการร้าย กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ได้นำทัพผ่านมายังบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้ และไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ซึ่งในขณะนั้นชุมชนเดิมของอุดรธานียังเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองหนองคายซึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลลาวพวน

ต่อมาเกิดกรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส ตามสนธิสัญญามีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการในรัศมี 25 กิโลเมตรจากฝั่งแม่น้ำโขง กองกำลังทหารไทยที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จึงต้องเคลื่อนย้ายถอยร่นมาจนถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง แล้วกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมก็ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวนและกองทหารขึ้นใหม่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มณฑลอุดร” ขึ้นที่บ้านหมากแข้ง จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป และเปลี่ยนเป็น “จังหวัดอุดรธานี” นับแต่นั้นมา

ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

Recent Posts

Categories

GiottoPress by Enrique Chavez