Tag: รับจดทะเบียนบริษัทพิบูลมังสาหาร

จดทะเบียนบริษัทพิบูลมังสาหาร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลมังสาหาร รับจดทะเบียนบริษัทพิบูลมังสาหาร จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพิบูลมังสาหาร จดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลมังสาหาร

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพิบูลมังสาหาร รับจดทะเบียนบริษัทพิบูลมังสาหาร จดทะเบียนบริษัทพิบูลมังสาหาร รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลมังสาหาร จดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทร กุดชมภู ระเว *คันไร่ ทรายมูล โพธิ์ศรี *ฝางคำ บ้านแขม ดอนจิก อ่างศิลา *โนนก่อ พิบูล โนนกลาง โนนกาหลง *ช่องเม็ก ไร่ใต้ นาโพธิ์ หนองบัวฮี *นิคมสร้างตนเองฯ


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทอุบลราชธานีู รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานีู จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุบลราชธานีู รับทำบัญชีอุบลราชธานีู ทำบัญชีอุบลราชธานีู รับวางระบบบัญชีอุบลราชธานีู วางระบบบัญชีอุบลราชธานีู รับตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู ตรวจสอบบัญชีอุบลราชธานีู จังหวัดอุบลราชธานีู อำเภอเมืองอุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขื่องใน เขมราฐ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน บุณฑริก ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง ดอนมดแดง สิรินธร ทุ่งศรีอุดม นาเยีย นาตาล เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้านแบ่งเป็น UBON RATCHATHANI PROVINCE จังหวัดอุบลราชธานี (๒๕ อำเภอ)
๗๑.๑ Mueang Ubon Ratchathani District อำเภอเมืองอุบลราชธานี
๗๑.๒ Buntharik District อำเภอบุณฑริก
๗๑.๓ Det Udom District อำเภอเดชอุดม
๗๑.๔ Don Mot Daeng District อำเภอดอนมดแดง
๗๑.๕ Khemarat District อำเภอเขมราฐ
๗๑.๖ Lao Suea Kok District อำเภอเหล่าเสือโก้ก
๗๑.๗ Khong Chiam District อำเภอโขงเจียม
๗๑.๘ Khueang Nai District อำเภอเขื่องใน
๗๑.๙ Kut Khaopun District อำเภอกุดข้าวปุ้น
๗๑.๑๐ Muang Sam Sip District อำเภอม่วงสามสิบ
๗๑.๑๑ Na Chaluai District อำเภอนาจะหลวย
๗๑.๑๒ Nam Khun District อำเภอน้ำขุ่น
๗๑.๑๓ Nam Yuen District อำเภอน้ำยืน
๗๑.๑๔ Na Tan District อำเภอนาตาล
๗๑.๑๕ Na Yia District อำเภอนาเยีย
๗๑.๑๖ Phibun Mangsahan District อำเภอพิบูลมังสาหาร
๗๑.๑๗ Pho Sai District อำเภอโพธิ์ไทร
๗๑.๑๘ Samrong District อำเภอสำโรง
๗๑.๑๙ Sawang Wirawong District อำเภอสว่างวีระวงศ์
๗๑.๒๐ Si Mueang Mai District อำเภอศรีเมืองใหม่
๗๑.๒๑ Sirindhorn District อำเภอสิรินธร
๗๑.๒๒ Tan Sum District อำเภอตาลสุม
๗๑.๒๓ Thung Si Udom District อำเภอทุ่งศรีอุดม
๗๑.๒๔ Trakan Phuet Phon District อำเภอตระการพืชผล
๗๑.๒๕ Warin Chamrap District อำเภอวารินชำราบ    


เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก

อุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตบริเวณพื้นที่แถบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ต่อมาอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีก็ได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เข้าอยู่ภายใต้การปกครอง แต่ต่อมาชุมชนดังกล่าวก็เกิดการแตกแยก แบ่งเป็นฝักฝ่ายอยู่เป็นเวลานับสิบปี จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เป็นอาณาจักรได้สำเร็จอีกครั้ง และได้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีขึ้น ตรงกับที่ท้าวคำผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ์) แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภูมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอดอนมดแดงในปัจจุบัน และต่อมาได้เกิดอุทกภัยขึ้น จึงได้ย้ายชุมชนมาตั้งอยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “อุบลราชธานี” ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระปทุมวงศา”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2335 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “มณฑลอุบลราชธานี” เป็นศูนย์กลางการบริหารของมณฑลอีสาน และในปี พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2476 ได้มีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้งเป็น “จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ถึงปี พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกแบ่งออกไปตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นที่อีกครั้ง โดยแยกอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงออกไปตั้งเป็นเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลย์รักษ์ รับจดทะเบียนบริษัทพิบูลย์รักษ์ จดทะเบียนบริษัทพิบูลย์รักษ์ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลย์รักษ์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพิบูลย์รักษ์

จดทะเบียนบริษัทพิบูลย์รักษ์ จดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลย์รักษ์ รับจดทะเบียนบริษัทพิบูลย์รักษ์ รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดพิบูลย์รักษ์ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนพิบูลย์รักษ์บ้านแดง นาทราย ดอนกลอย


บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ

การจัดทำบัญชี
ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน
คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม
สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี
ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า

คอมพิวเตอร์
ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม)
วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต)
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า)
แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส)

ด้านจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ
ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดเข้าระบบประกันสังคม

ทำไมต้อง? สำนักงาน สัตยารักษ์ การบัญชี
ลดภาระในการควบคุมพนักงาน และบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจ ในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และภาษีอากร
ได้งบการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ สะท้อนข้อเท็จจริงตามรายการค้า รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินกิจการ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
ประหยัดภาษีอากร และลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ จัดทำ และยื่นแบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ

บริษัท ปังปอน จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9800, 081-931-8341
website: http://www.pangpond.co.th/
Email: 9622104@gmail.com

  


รับจดทะเบียนบริษัทอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทอุดรธานี รับจดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนบริษัทจังหวัดอุดรธานี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอุดรธานี รับทำบัญชีอุดรธานี ทำบัญชีอุดรธานี รับวางระบบบัญชีอุดรธานี วางระบบบัญชีอุดรธานี รับตรวจสอบบัญชีอุดรธานี ตรวจสอบบัญชีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กุดจับ หนองวัวซอ กุมภวาปี โนนสะอาด หนองหาน ทุ่งฝน ไชยวาน ศรีธาตุ วังสามหมอ บ้านดุง บ้านผือ น้ำโสม เพ็ญ สร้างคอม หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม

บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ใน จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ 155 ตำบล 1,682 หมู่บ้านแบ่งเป็น UDON THANI PROVINCE จังหวัดอุดรธานี (๒๐ อำเภอ)
๗๒.๑ Mueang Udon Thani District อำเภอเมืองอุดรธานี
๗๒.๒ Ban Dung District อำเภอบ้านดุง
๗๒.๓ Ban Phue District อำเภอบ้านผือ
๗๒.๔ Chai Wan District อำเภอไชยวาน
๗๒.๕ Ku Kaeo District อำเภอกู่แก้ว
๗๒.๖ Kumphawapi District อำเภอกุมภวาปี
๗๒.๗ Kut Chap District อำเภอกุดจับ
๗๒.๘ Na Yung District อำเภอนายูง
๗๒.๙ Nam Som District อำเภอน้ำโสม
๗๒.๑๐ Non Sa-at District อำเภอโนนสะอาด
๗๒.๑๑ Nong Han District อำเภอหนองหาน
๗๒.๑๒ Nong Saeng District อำเภอหนองแสง
๗๒.๑๓ Nong Wua So District อำเภอหนองวัวซอ
๗๒.๑๔ Phen District อำเภอเพ็ญ
๗๒.๑๕ Phibun Rak District อำเภอพิบูลรักษ์
๗๒.๑๖ Prachaksinlapakhom District อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
๗๒.๑๗ Sang Khom District อำเภอสร้างคอม
๗๒.๑๘ Si That District อำเภอศรีธาตุ
๗๒.๑๙ Thung Fon District อำเภอทุ่งฝน
๗๒.๒๐ Wang Sam Mo District อำเภอวังสามหมอ


น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้ อุดรธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีการทำหัตถกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ผ้าขิด ชุมชนพื้นบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ตามแบบฉบับชุมชนไทยอีสาน ในเมืองและตามสถานที่ต่างๆ มีโรงแรมที่พักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน อุดรธานีจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7.33 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางจังหวัดหนองคาย ทางทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีทิวเขาสำคัญคือทิวเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงทางใต้สุด

จังหวัดอุดรธานีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยมีชุมชนมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว 5,000-7,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณที่มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง สันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่พบที่บ้านเชียงนั้น อาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

บริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ต่อมา แต่เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ไม่มีบทบาทในทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2428 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมและเจ้าหมื่นไวยวรนาถ ยกทัพไปปราบปรามพวกฮ่อในมณฑลลาวพวนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ที่รวมตัวกันก่อการร้าย กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ได้นำทัพผ่านมายังบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้ และไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ซึ่งในขณะนั้นชุมชนเดิมของอุดรธานียังเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “บ้านหมากแข้ง” หรือ “บ้านเดื่อหมากแข้ง” อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองหนองคายซึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลลาวพวน

ต่อมาเกิดกรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส ตามสนธิสัญญามีเงื่อนไขห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมปราการในรัศมี 25 กิโลเมตรจากฝั่งแม่น้ำโขง กองกำลังทหารไทยที่ตั้งประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการ จึงต้องเคลื่อนย้ายถอยร่นมาจนถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง แล้วกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมก็ตั้งศูนย์มณฑลลาวพวนและกองทหารขึ้นใหม่ ณ หมู่บ้านแห่งนี้

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มณฑลอุดร” ขึ้นที่บ้านหมากแข้ง จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ยกเลิกการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไป และเปลี่ยนเป็น “จังหวัดอุดรธานี” นับแต่นั้นมา

ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

Recent Posts

Categories

GiottoPress by Enrique Chavez